Skidestinasjon i Salten

I Sulis finner man snøen!

- Snø er mangelvare mange steder, men i Sulis er vintrene hvite og stabil. I kombinasjon med stedets spennede historie, natur og allerede etablerte aktører er dette noe jeg vil være med å utvikle videre, sier Mona Mosti i fjellfarer AS. Mona har nå fått tegningene på Titanic, bygget som Fjellfarer skal gjenreise på historisk grunn i høyfjellet, nærmere bestemt på Jakobsbakken. Bygget er planlagt å skulle fasilitere for gjestene som Mona tar med på turer eller som på egenhånd vil ferdes i naturen. Denne ideen kom til Mona i 2013 når en tidligere kollega etterspurte guiding under et besøk i Sulis. Det har tatt tid, men målet om gjenreisning av titanic og utvikling av det totale reiselivsprodukter i Sulitjelma nærmer seg stadig realisering. Målet er å få satt spaden i jorda sommeren 2017, som forøvrig er 50 år siden opprinnelige titanic brant på Jakobsbakken.

I mellomtiden kjører Mona og mannen skiløyper på oppdrag fra Fauske Kommune. - Vi ønsker å legge tilrette for økt skiturisme i Sulitjelma. Mosti også engasjert som daglig leder i Kobberløpet som går av stabelen i Sulis den 25. mars. - Vi har en ny og forbedret trase som går via Jakobsbakken i år - en nedlagt gruveby i høyfjellet. Der vil det bli liv og røre langs løypa!

FAUNA arbeider for tiden på et forprosjekt for å styrke Sulitjelma som destinasjon sommer/vinter.

Mona Mosti
GNIST arkitekter
Marianne Bjørnmyr / Dan Mariner
Mona Mosti