Samarbeid i Sulis

Fauna arrangerte møte/treffpunkt mellom turistnæringen i Sulis og Balvatn reinbeitedistrikt

Her ble det utvekslet nyttig kunnskap om de ulike næringene og hvilke planer og utfordringer man står overfor i tiden fremover. Møtet oppleves som nyttig for alle parter og det ble ytret ønske om at slike møter burde man ha oftere for å styrke samarbeidet.