Samarbeid i Sulis

Fauna arrangerte møte/treffpunkt mellom turistnæringen i Sulis og Balvatn reinbeitedistrikt

09.01.201709:49 Mathilde Winther

Her ble det utvekslet nyttig kunnskap om de ulike næringene og hvilke planer og utfordringer man står overfor i tiden fremover. Møtet oppleves som nyttig for alle parter og det ble ytret ønske om at slike møter burde man ha oftere for å styrke samarbeidet.

Opplev Sulis

Opplev Fauske