Møte med næringslivet og andre intresserte

Invitasjon

Fauna inviterer herved til møte med næringslivet og andre interesserte. Fauske hotell torsdag 12. januar klokken 18:00 – 20:30.

 

18.00 – 18.10    Åpning ved Kristian Amundsen daglig leder i Fauna

18.10 – 18.40    Presentasjon av prosjektet – Lokalisering av datasenter i Nordland v/Lasse Bang daglig leder i Arctic Host

 

18.40 – 19.15   Hvordan ser man Fauske fra utsiden? Hvordan kan Fauske ha en sentral rolle i å utvikle et sterkere samarbeid på tvers av regionene ? v/Arve Ulriksen, direktør Mo Industripark og styreleder NHO Nordland

 

19.15 – 19.40    Hvorfor er Fauske et strategisk satsingsområde for godstrafikken? v/Thor Brækkan, områdedirektør      Jernbaneverket

 

19.40 – 20.30    Åpen diskusjon/spørsmål/kommentarer ledet av Ståle Indregård  styreleder Fauna KF

Marion Klette