Prosjekt "Matauk" på besøk hos Røvik Gård

I forbindelse med oppstart av prosjekt "Matauk", som Fauna administrerer, ble det gjort et inspirerende og nyttig besøk på Røvik Gård for å få et lite innblikk i noen av aktivitetene bøndene holder på med for tiden. Onsdag 12/06, fikk Fauna være med på å slippe kyrene ut på beite for sommeren.

Matauk

Fauske kommune har lange reindrifts- og landbrukstradisjoner med et stort mangfold. Gjennom Fauske kommunes landbruksplan 2014-2015 ble det uttrykt ønske om å skape positiv utvikling med grunn i at vi har behov for å øke lokal matproduksjon og verdiskaping i næringa som fins i dag. Med opprettelse av et eget prosjekt for mat og matproduksjon, har man håp om ringvirkninger og oppstart av flere typer drift. Stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, hva den er laget av, kvalitet, historikk og vekstforhold. Det etterstrebes distinkte produkt som kan si noe om hvem vi er, hvor vi kommer fra og tilknytning til egne tradisjoner.

Navnet på prosjektet - Matauk - har tatt utgangspunkt i et gammelt ord knyttet til økt innhøsting, og spesielt fra naturen. Tidligere en livsnødvendighet, men nå som opplevelse, rekreasjon og naturoverskudd.

Det overordnede målet for prosjektet er å skape utvikling for landbruks- og reindriftsæringen i kommunen, gjennom ulike tiltak og økt samhandling. Gjennom tiltak kan prosjektet bidra til mer videreforedling, salg og opplevelser.