L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Fauskehandel.no

Fauske næringsforum har i samarbeid med Salten Kraftsamband, Sparebank 1 Nord-Norge og handelstanden i Fauske lansert fauskehandel.no.

28.03.202014:12 Admin

Fauske næringsforum har i samarbeid med Salten Kraftsamband, Sparebank 1 Nord-Norge og handelstanden i Fauske lansert fauskehandel.no.

Portalen er lokale butikkers svar på de utfordringene vi erfarer for tiden. Lokal handel - trygt - rett hjem - uten smitterisiko!

www.fauskehandel.no