L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Fauna støtter opp om fakkeltoget

Bli med på fakkeltog mot nedleggelse av linjer i de videregående skolene i Indre Salten. 

12.11.201912:38 Admin

Fauna håper så mange som mulig vil og kan stille opp i fakkeltoget mot nedleggelse av linjer i de videregående skolene i Indre Salten. 

Budskapet er "Slå ring om Indre Salten". Bakgrunnen for budskapet er at nedleggelser i de videregående skolener vil gå utover hele Indre Salten på flere områder.

Arrangørene satser høyt, og inviterer folk fra både Fauske, Saltdal og Sørfold til å delta for å støtte opp om saken.

Fakkeltoget går fra SKS Arena kl.  17:45