Nærings- og stedsutvikling i Fauske

12.04.201612:26 seria demo

Fauna kommunale foretak jobber for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging.