L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Nærings- og stedsutvikling i Fauske

Fauna kommunale foretak jobber for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging.

12.04.201612:26 seria demo