L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Coop satser stort i Fauske

Snart klar for produksjon i Coop Bakeriet på Søbbesva

13.11.202014:03 Admin

Fauna v/ Kristian Amundsen og Ordfører har hatt bedriftsmøte med Coop Nordland v/ Adm. Direktør Lars Arve Jakobsen og eiendomssjef Håvard Andreassen .

 

Nå er det snart klar for produksjon i topp moderne fabrikklokalene til Coop Bakeriet på Søbbesva. Prøveproduksjonen er planlagt oppstart medio november og ordinær drift er januar 2021. Når det er full produksjon tilfører det 30-35 nye industriarbeidsplasser i Fauske.

 

Coop Nordland orienterte også om sin generelle satsing i Fauske der de har investert ca. 200 millioner de siste 5-6 årene.

 

Vi er glade og stolte for den satsingen som er gjort i Fauske og ser frem til mange spennende prosjekter i tiden fremover.