L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Nyttig bransjemøte for butikkene

Tirsdag 22. september gjennomførte Fauske Næringsforum et bransjemøte for butikkene i Fauske Handelsstand

24.09.202013:23 Admin

Fauske Næringsforum inviterte til bransjemøte for butikkene i Fauske Handelsstand og hadde et interessant og utbytterikt møte.

Daglig leder i Fauna, Kristian Amundsen var til stede på møte og fikk informert forsamlingen om status, tanker og visjoner for fremtiden i Fauske. 

Næringsforumet hadde invitert senterlederne fra hhv. Krokdalsmyra og Amfisenteret, Uwe Johansen og Ann-Mari Zahl, som begge la frem status og situasjon for sentrene.

I løpet av bransjemøtet kom det mange gode innspill som vi tar med oss videre.