L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Næringspris for 2019

I 2017 ble Rørlegger'n tildelt Fauske kommunes næringspris. Vi er på jakt etter kandidater til næringsprisen 2019. Send inn dine forslag til kandidater.

01.01.197000:00 Admin

Fauske kommune har innstiftet en næringspris. Næringsprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedriftereller organisasjoner "som har gjort en innsats ut over det "vanlige". Formålet med næringprisen er "å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen".

Forslag på kandidater til Fauske kommunes næringsprisfor 2019 bes sendt til Fauna KF, Postboks 326, 8201 Fauske eller epost: kristian@faunakf.no, innen 30. mai 2020.

Prisen består av statuett/diplom og tildeles i Fauske kommunestyre.