L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Vi søker turistverter

Fauna søker turistverter for sommeren 2020. Turistinformasjonen vil åpne fra 22. juni til 16. august.

27.04.202014:31 Admin

Turistinformasjon i Fauske for sommersesongen 2020, åpner fra 22. juni til 16. august.

Til dette søkes to turistverter. Du må være utadvendt, være serviceinnstilt, hyggelig og ha kunnskap om det som finnes av severdigheter og opplevelser. I år trenger vi spesielt deg med et øye for «salg» av det som finnes lokalt og regionalt. Språkkunnskaper norsk og engelsk.

Turnus er fordelt med arbeid annenhver helg. Lønn etter tariff. Noe opplæring vil bli gitt.

Søknad eller spørsmål sendes Heidi Zakariassen, tlf. 99868506/heidi@faunakf.no eller Fauna KF, boks 326, 8201 Fauske.

Søknadsfrist 10. mai 2020.

Drift vil avhenge av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien.