L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Kontakt oss

Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse/kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet.

Postadresse:
Fauna Kf
Postboks 326
8201 Fauske

Besøksadresse:
Sjøgata 70
8200 Fauske

Telefonnummer: 908 29 822

12.04.201612:38 seria demo