L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Jørgen Kaasen Engen

PROSJEKTLEDER
+47 95 85 31 24
jorgen@faunakf.no

"Opplev Sulis" og "Matauk"
14.02.201813:25 Kaja Hundvin