L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Kristian Amundsen

DAGLIG LEDER
+47 90 82 98 22
kristian@faunakf.no

13.05.201614:40 Tore Olsen