Finansiering

Utgiftene til bygging av Sjunkhatten folkehøgskole er et spleiselag mellom stat, forskjellig lokal/ regional finansiering og låneopptak. I tabell og diagram nedenfor framgår fordelingen slik vi har det som arbeidsmål knyttet til økonomi.

Et spleiselag
STATLIG FINANSIERING/ STATSBUDSJETTET 100 000 000
LOKALE BEDRIFTER/ NÆRINGSLIV 16 680 000
KOMMUNER/ FYLKESKOMMUNE 23 850 000
STIFTELSER/ FORBUND/ FORENINGER 9 600 000
LÅNEOPPTAK 23 478 450
SUM 173 608 450