En del av en større helhet

i Et unikt område

Sjunkhatten folkehøgskole ønskes etablert som en del av en større helhet i Øvre Valnesfjord, et av Saltens mest populære utfartsområder. Her foregår det både idrett, friluftsliv, reindrift og landbruk. Ikke minst er området assosiert med tilgjengelige naturopplevelser. En viktig institusjon i den sammenheng er Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), som gir aktivitet, mestring og deltakelse gjennom sine tilbud til personer med funksjonsnedsettelser året rundt. Følg linken og ta deg rundt på Valnesfjord Helsesportsenter og det unike, universelle uteområdet rundt: http://visual360.no/vhss/360/

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) ble i 2012 lagt til VHSS. Bakgrunnen for dette vertskapet er kompetansen som er opparbeidet over snart 40 år. NKBUF vil være en viktig samarbeidspartner for Sjunkhatten folkehøgskole.

Områdene i Øvre Valnesfjord har gjennom mange år vært et godt visningssted for hvordan en kan tilrettelegge for å inkludere alle i idrett og friluftsaktiviteter. Dette forsterkes nå.

Aktivitetsarena Valnesfjord er under utvikling. Dette blir et modellområde for inkludering som knapt har sitt sidestykke i hele landet. Her legges det til rette for aktivitet, trening, konkurranse, rekreasjon og naturopplevelser for alle. Sjunkhatten folkehøgskole skal være en skole for alle.

Aktivitetsarena Valnesfjord er et samarbeid mellom VHSS og Valnesfjord idrettslag. Området rundt helsesportssenteret, det vil si like ved Sjunkhatten folkehøgskole, skal videreutvikles til et helårs aktivitetsanlegg for et mangfold av brukere. I dette inngår et kompakt ski- og turløypenett (1 km, 2,5 km, 3 km og 5 km lysløyper), med utgangspunkt i eksisterende løype, samt videreutvikling av skileikområde og etablering av stadionfasiliteter, alt tilrettelagt for alle.


Anlegget får utløpere til turløypenettet i Øvre Valnesfjord og Sjunkhatten nasjonalpark. Terrenget egner seg også godt for hundekjøring og aktiviteter med hest og reinsdyr.
Sjunkhatten nasjonalpark, barnas nasjonalpark, er etablert med muligheter for tilrettelegging. En universelt utformet innfallsport til nasjonalparken blir etablert like ved Sjunkhatten folkehøgskole.


Den nasjonale aktivitetscampen Arctivity har hatt hovedleir og mesteparten av sine aktiviteter i dette området. Arctivity planlegges tatt opp igjen som elevprosjekt ved folkehøgskolen.