Fornyer søknaden

Årets søknad for etablering av Sjunkhatten folkehøgskole er levert.

Sjunkhatten folkehøgskole

Søknaden om etablering av Sjunkhatten Folkehøgskole er godkjent, men må fornyes hvert år. For å få på plass en realisering må folkehøgskolerådet gi skolen prioritet og/eller stortinget må vedta bevilgninger. Det er forespeilet å ta 4-10 år å få på plass ei etablering av ny folkehøgskole.

Fauske kommune søker for femte året på rad om godkjenning av Sjunkhatten folkehøgskole. Den femte søknaden bekrefter at vi fortsatt har ambisjonen om opprettelse av en folkehøgskole i kommunen. Politisk ledelse og en egen styringsgruppe er aktive overfor sentrale politikere og potensielle partnere for å informere dem, samt skaffe prioritet for opprettelsen av Sjunkhatten folkehøgskole, sier prosjektleder Mathilde Winther.

I 2016/2017 er det blant annet arbeidet med å styrke og utvikle samarbeidet med brukerorganisasjonen Unge funksjonshemmede. Organisasjonen har nå en representant i prosjektets styringsgruppe og er en viktig støttespiller i å få på plass en folkehøgskole for alle.

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges, gjennom sin tilrettelegging av fysisk og sosialt miljø, å frigjøre enkelteleven til å kunne fokusere på utvikling og forsterking av positive egenskaper. Sjunkhatten folkehøgskole vil stimulere elever til aktiv samfunnsdeltagelse og framtidig arbeidsliv. Dette vil være et betydelig bidrag til ungdommer som av ulike grunner har falt ut av videregående eller har «hull i CV-en». Med godkjenning i 2018 vil Fauske kommune ta sikte på oppstart i 2022.

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges etablert i nær tilknytning til Valnesfjord helsesportsenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung. I skolens planer inngår det opptak av inntil 30 elever med funksjonsnedsettelser. I den eksisterende, statlige tilskuddsordningen er det allerede fire skoler som mottar særtilskudd for et visst antall elever. Sjunkhatten folkehøgskoles planer og innretning rettferdiggjør at den kan sammenlignes med de eksisterende særtilskuddskolene, dette i tillegg til at den vil være enestående med sin universelle utforming. -All den tid det eksisterer særtilskuddsordning, er det naturlig at en skole med Sjunkhatten folkehøgskoles verdigrunnlag, målsetninger og pedagogiske planer, blir en del av ordningen, sier prosjektleder Mathilde Winther.

Kontaktperson er prosjektleder hos Fauna KF Mathilde Winther, epost mathilde@faunakf.no, tlf 46746769

Frida Bringslimark
Prosjektleder Mathilde Winther