L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Sommerferie i Fauna

Mellom 23.juli og 6. august er det ferieavvikling hos oss i Fauna, og kontoret vil ha begrenset bemanning i denne perioden.

11.07.201813:21 Kaja Hundvin

Vi ønsker alle en riktig god sommer!