L

Fauna

Kommunalt foretak for næringsutvikling i Fauske

Telefon
+47 908 29 822

Epost
kristian@faunakf.no 

w

Næringsprisen for 2017

Vær med å nominer kandidater til Fauske kommunes næringspris for 2017!

22.05.201812:45 Kaja Hundvin

Næringsprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner "som har gjort en innsats ut over det vanlige".

Formålet med næringsprisen er "å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen". Forslag på kandidater til Fauske kommunes næringpris for 2017 bes sendt til Fauske kommune, Enhet plan/ utvikling, postboks 93, 8201 Fauske, eller til postmottak@fauske.kommune.no innen 27. mai 2018.

 Prisen består av statuett/diplom og tildeles i Fauske kommunestyre.

Øyvind Rask