L

Firmanavn

kortinfo...

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Samarbeid i Sulis

Fauna arrangerte møte/treffpunkt mellom turistnæringen i Sulis og Balvatn reinbeitedistrikt
09.01.201709:49 Mathilde Winther

Her ble det utvekslet nyttig kunnskap om de ulike næringene og hvilke planer og utfordringer man står overfor i tiden fremover. Møtet oppleves som nyttig for alle parter og det ble ytret ønske om at slike møter burde man ha oftere for å styrke samarbeidet.