L

Firmanavn

kortinfo...

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Arctic Host i felleskap med FaunaKF

Datasenter sees på som den sterkest fremvoksende kraftintensive industrien i verden.

03.01.201712:33 Mathilde Winther

I Arctic Host er Målsetningen å etablere et mega datasenter i Nordland innen 2021. Datasenter sees på som den sterkest fremvoksende kraftintensive industrien i verden. Lokasjoner det jobbes med pt. er Rana, Fauske, Gildeskål og Meløy. Lasse Bang er ansatt som CEO i Arctic Host og arbeider med å identifisere lokasjoner og bidra til utvikling av disse slik at lokasjonene ivaretar kundekriteriene.

Prosjektet kan gi store ringvirkninger og spennede arbeidsplasser til regionen.

Fauna KF følger spent med og ønsker Arctic Host velkommen i felleskapet og lykke til!